Pregled vesti na Slamarici

Detaljni pregled vesti

Nove funkcionalnosti

datum: 10. Oktobar, 2009

Ispunjavamo obećanje dato pre desetak dana kada je Slamarica počela sa radom. Želje korisnika za unapređenjem sistema će se ispunjavati kako tempo razvoja sistema bude dozvoljavao. Ovom prilikom predstavljamo tri nove korisne funkcionalnosti.

Skriveno stanje računa

Ideja da se prilikom logovanja odabere skriveni režim rada nam se veoma dopala, pa smo još prošle nedelje to i napravili. Mnogi korisnici koji budu pristupali svojim nalozima sa javnih računara ili radnih mesta sigurno će ovu funkcionalnost rado koristiti.

Samo aktiviranje je izuzteno lako, pa već prilikom logovanja treba da se odlučite želite li da stanja računa budu nevidljiva. Ako ovu opciju štriklirate ukupan saldo na računima će biti maskiran zvezdicama i niko neće moći da vidi vaše stanje. Kada sednete za vaš lični računar jednostavno ovu opciju nemojte da štriklirate i sva stanja nakon logovanja opet su vam dostupna.

Detaljni pregled troškova po vrstama

Mogućnost da se u tabelarnom izveštaju Troškova po vrstama detaljno vide i podvrste transakcija, bila je logičan korak u finalizaciji ovog izveštaja. Dovoljno je da se kikne na odgovarajuću vrstu transakcije i učitaće se nova tabela u kojoj će troškovi biti razbijeni po podvrstama.

Pretumbavanje računa

Još jedna korisnička ideja koju smo realizovali na veoma efektan i intuitivan način. Dovoljno je mišem uhvatiti račun i pomeriti ga željenu poziciju da on tamo i ostane. Više nema razloga da vam računi ne budu složeni baš onako kako vama odgovara.

I dalje slušamo vaše predloge i stalno radimo na usavršavanju Slamarice. Ovo je tek početak.

Budite i Vi deo ovog uzbudljivog putovanja koje je počelo.