Pregled vesti na Slamarici

Detaljni pregled vesti

Planiranje ličnog budžeta

datum: 13. Decembar, 2010

Od danas na Slamarici možete kreirati budžete i pratiti njihovu realizaciju. Bez budžeta ne postoji planiranje, a tek sa planiranjem ličnih finansija možete efikasnije menjati svoje navike. 

Kreiranje budžeta vam može omogućiti da unapred definišete visinu troškova po vrstama transakcija za određeni mesec ili duži period. Nakon što kreirate budžet, na početnoj stranici vašeg naloga vrlo lako možete pratiti njegovu realizaciju.

Na sledećem dijagramu jasno je objašnjeno kako se kreira novi budžet i šta je sve potrebno popuniti da bi budžet bio ispravan. 

Nakon toga dovoljno je da svakodnevno pratite realizaciju budžeta na početnoj stranici vaše Slamarice. Na novom grafikonu jasno se vidi planirani iznos za željenu vrstu transakcija, a takođe i trenutna realizacija, koju će vam sistem sam izračunati na osnvu vaših troškova u definisanom budžetskom periodu.

Boje na grafikonu vas obaveštavaju o stanju vašeg budžeta, ako je grafikon zelene boje to znači da se realizacija odvija u skladu sa planom. Kada grafikon dođe u narandžastu zonu i dalje je sve u redu, međutim treba povesti više pažnje kako se budžet ne bi probio. Kada uđete u crvenu boju to znači da ste pri samom kraju vašeg budžeta ili da ste ga probili. Trudite se da budete u zelenoj ili bar naranžastoj boji i uspećete u vašem planu.

Plan možete praviti onako kako vam to odgovara. Ako primetite da su vaši troškovi u određenom periodu viši nego što ste to želeli, možete u sledećem periodu uneti planirani iznos na neku manju vrednosti i paziti da tu planiranu vrednost ne pređete.

Ako ostvarite plan to znači da ste korak bliži vašem cilju, uspešnom upravljanju ličnim finasijama!