Pregled vesti na Slamarici

Detaljni pregled vesti

Oktobarski noviteti

datum: 23. Oktobar, 2010

U toku meseca oktobra radili smo na sitnim poboljšanjima, koja će povećati vašu produktivnost i zadovoljstvo u radu sa Slamaricom.

Kao prvo i najznačajnije poboljšanje izdvajamo optimizaciju aplikacije i veću brzinu u radu koju ćete na vašu radost sigurno osetiti. Sada za manje vremena možete više uraditi sa Slamaricom.

Izvoz u Excel

Posle duže najava aktivirana je opcija izvoza u Excel format, pa sada sve vaše transakcije lako možete pregledavati, upoređivati i štampati iz Excela. Dovoljno je da na ekranu za pregled transakcija pozovete ovu opciju i dobićete Excel fajl sa kojim možete raditi šta god vam je volja.

Sortiranje podvrsta transakcija

Dosta smo razmišljali kako da ubrzamo i sam postupak unosa novih transakcija, pa smo uveli sistem po kojem se podvrste transakcija sada sortiraju u slkadu sa frekvencijom korišćenja. Najčešće korišćene podvrste transakcija, biće prve na spisku, a one koje najmanje koristite pašće na dno.

 

Ova funkcionalnost je omogućena tako što Slamarica konstantno prati broj svih transakcija određene vrste i podvrste i prema tome vrši sortiranje.

Aktivacija/deaktivacija podvrsta transakcija

Pojedini korisnici su se žalili da neke od ponuđenih podvrsta transakcija nikada ne koriste i da im samo smetaju. Obzirom da je nemoguće sistemski definisane podvrste transakcija brisati, uveli smo opciju aktiviranja i deaktiviranja podvrsta transakcija. Kada određenu podvrstu deaktivirate, više je nećete videti u padajućem meniju kada dodajete nove transakcije.

 Promena transfera

Izmenili smo i unos i izmenu transfera između računa. Više nema unosa kursa već je dovoljno da unesete iznos novca koji sa jednog računa prebacujete i drugi iznos koji na drugi račun stavljate. Složićete se sada je jednostavnije :)

Budite i dalje uz nas i očekujte nova poboljšanja ...