Slamarica.com

Pregled vesti na Slamarici

Detaljni pregled vesti

Podsetnici za troškove

datum: 13. Novembar, 2009

Danas su u rad pušteni podsetnici, naša najnovija funkcionalnost na koju smo posebno ponosni. Cilj nam je bio da se podsetnici uklope u već postojeće funkcionalnosti i da vam dodatno ubrzaju i olakšaju rad sa Slamaricom.

Sa podsetnicima možete biti sigurni da nećete zaboraviti nijedan kućni trošak. Podsetnici će Vas na vreme opomenuti kada treba nešto da platite, a isto tako ubrzaće dodavanje transakcija koje se odnose na te podsetnike.

Osnovni ekran - Unos i izmena podsetnika

Da bi mogli da vidite podsetnike, potrebno je za početak da ih definišete. Prva stvar koju treba da znate je da su podsetnici ponavljajući i da se mogu ponavljati mesečno ili godišnje. Primer mesečnog ponavljanja je račun za struju, infostan, ili telefonski račun  koji dobijate svakog meseca u otprilike isto vreme. Registracija automobila koja se radi jednom godišnje predstavlja primer troška koji se ponavlja svake godine.

Da biste napravili mesečni podsetnik, trebate odabrati mesečni period ponavljanja i uneti dan u mesecu kada se taj trošak očekuje.

Veoma sličan unos je i za godišnji podsetnik samo što je potrebno pored dana uneti još i mesec kada se trošak očekuje.

Pored podsetnika, možete definisati i iznos za buduću transakciju, ukoliko ga već unapred znate, a ako niste sigurni najbolje je da ostavite ovo polje prazno. Na strani podsetnici možete videti spisak svih podsetnika koje ste uneli, a postojeće podsetnike možete po želji menjati, brisati ili dodavati nove.

Aktivni podsetnici

Kada unesete sve, Vama bitne podsetnike, oni će se u odgovarajućim intervalima pojavljivati na vašoj početnoj stranici. Ovaj prikaz se naziva aktivni podsetnici, a izgledaće kao na sledećoj slici.

Pored svakog podsetnika se nalaze dve ikonice. Jedna omogućava izmenu podsetnika direktno iz pregleda aktivnih, a druga omogućava da na osnovu podsetnika dodate transakciju.

Nakon dodavanja transakcije preko podsetnika, sistem će znati da je transakcija na koju se on odnosi plaćena i time će taj podsetnik biti adekvatno obeležen.

Dodavanje transakcije sa podsetnika je izuzetno jednostavno, i mnogostruko će vam ubrzati neke česte unose.

Ako primetite bilo kakav problem u radu sa podsetnicima ili imate ideju kako još više poboljšati ovaj servis, slobono pišitena strani Vaše ideje.

Ako ste do sada koristili MS Exceltm tabele za vođenje troškova, sada je pravo vreme da pređete na Slamaricu.

Vesti

najsvezija dešavanja na sajtu

Datum: 29. Decembar, 2020

Аžuriranje banaka

Sve aktuelne banke koje trenutno posluju u Srbiji dodate su u Slamaricu

Datum: 10. Decembar, 2011

Problemi sa Android verzijom

Poštovani korisnici, poslednjih nekoliko nedelja imamo problema da osposobimo Android verziju aplikacije. 

Javljali ste nam se vidno razočarani što aplikacija sa Androida ne fukcioniše. Neko vreme smo pokušavali da rešimo problem sa hosting provajderom i izavaocem SSL sertifikata međutim to nije urodilo plodom. 

Datum: 08. April, 2011

Mobilna Slamarica

Slamarica je postala još bolja zahvaljujući novoj verziji aplikacije za mobilnu platformu Android, ali i novoj aplikaciji za Windows Phone 7. Andorid Slamaricu 2.0 možete odmah preuzeti sa Android marketa, dok WP7 verziju čekamo da se pojavi ovih dana na WP7 Marketplace-u.

Pregled svih vesti ...