Slamarica.com

uslovi korišćenja web sajta i njegovih servisa

Uslovi korišćenja

i ako niste pravnik razumećete uslove korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja regulišu odnose izmedju web sajta Slamarice (u daljem tekstu Slamarica) i registrovanog korisnika Slamarice (u daljem tekstu korisnik).

Opšte odrednice

Podatke koji su sadržani na web sajtu Slamarica nije dozvoljeno, u celini ili delimično, na bilo koji način distribuirati, reprodukovati, licencirati, davati u podlicencu, menjati, kao ni kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način koristiti u svrhu stvaranja ili uvećanja prihoda, direktno ili indirektno, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Slamarice.

Korišćenjem usluga Slamarice, smatramo da se slažete i automatski prihvatete navedene uslove korišćenja.

Dostupnost sistema i njegovo korišćenje

Slamarica će se truditi da servisi koje pruža budu uvek dostupni, međutim usled promene servera, mogućih problema kod hosting provajdera ili nekih drugih problema ne možemo garantovati stalni pristup sistemu. Slamarica neće biti odgovorna za eventualne štete nastale usled nedostupnosti sistema, kao ni za eventualnu štetu nastalu usled netačnosti podataka ili objavljenih informacija koje se na njoj prezentuju.

Korišćenje podataka Slamarice

Slamarica se obavezuje da pojedinačne podatke neće javno objavljivati, ali zadržava pravo da radi izveštaja objavljuje zbirne podatke o transakcijama svih korisnika sistema. Ovi podaci predstavljaju ukupan broj transakcija ili ukupne iznose za date opšte kategorije troškova ili prihoda. Iz zbirnih podataka neće se moći otkriti nijedna lična informacija pojedinačnog korisnika. Svi podaci koji se na ovaj način budu koristili biće prezentovani i korisnicima Slamarice. Pomoću ovih preseka mogu se praviti zanimljivi statistički izveštaji koji svima mogu biti interesantni.

Zloupotreba

U slučaju uočene zloupotrebe korisničkog naloga na Slamarici, Slamarica zadržava pravo da bez upozorenja takve naloge obriše i na taj način onemogući pristup sistemu. Ne pridržavanje odrebi definisanih Uslovima korišćenja mogu biti razlog gašenja naloga na sistemu.

Promena uslova korišćenja

Slamarica zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj Uslova korišćenja i privatnosti podataka i o tome može obavestiti svoje korisnike. Ukoliko do takve promene dođe ovaj dokument će uvek čuvati najažurniju verziju.