Slamarica.com

uslovi korišćenja web sajta i njegovih servisa

Privatnost podataka

Slamarica čuva vaše podatke

Privatnost podataka

Vaše privatne informacije koje ostavljate na Slamarici su veoma osetljive i mi to razumemo, zato primenjujemo najmodernije tehnike kako bi osigurali privatnost vaših podataka. Molimo Vas da pročitate ovaj tekst i saznate nešto više o načinima zaštite podataka.

Anonimna registracija

Slamarica od vas ne traži ni jedan ličan podatak, osim ispravne e-mail adrese. Sistem ne čuva brojeve računa banaka, ne čuva i ne zahteva od vas brojeve kreditnih kartica, čak ni ime i prezime. Na ovaj način vi možete koristiti sistem potpuno anonimno.

Podaci koji su potrebni da bi se sistem koristio

Slamarica od korisnika zahteva minimum podataka kako bi se sitem mogao normalno korisiti. Osim ispravne email adrese preko koje ćemo komunicirati sa vama potrebno je još da odaberete vaše korisničko ime i lozinku. Drugi lični podaci koje sistem bude tražio od korisnika kao što su ime i prezime ili godina rođenja su opcioni i korisnik ih prilikom registracije ne mora popuniti. Ispravna email adresa je obavezna jer bez nje sistem ne može normalno da funkcioniše. Email adresa koristi se u sledećim aktivnostima: - Postupak registracije i provera prilikom aktivacije - Postupak promene zaboravljene lozinke - Slanje raznih obaveštenja vezanih za aktivnosti na sajtu, u saglasnosti sa korisnikom.

Vaši podaci nisu na prodaju

Obavezujemo se da nećemo nijednom trećem licu prodavati ili ustupati vaše lične podatke niti podatke koje ste uneli prilikom korišćenja sistema.

Bezbednost računa

Slamarica je bezbedan sistem i ni na koji način ne može ugorziti vaša sredstva u banci ili novac koji imate na kreditinim karticama. Slamarica se ne povezuje na e-banking sisteme, ne čuva brojeve računa niti kreditnih kartica niti se automatski sinhronizuje sa bilo kojim spoljnim sistemom. Slamarica skuplja i obrađuje podatke koji se ručno unose i služi za vašu ličnu evideniciju i organizaciju.